Beskrivning:

”Långtidsminnet är ett kraftcenter för mänsklig kognition som hjälper oss att lösa problem, förstå ny information och slå upp saker. Men att lagra saker säkert i långtidsminnet kan vara väldigt svårt, särskilt för elever som måste komma ihåg massor av ny information i massor av olika ämnen. Spridd repetition är en lösning på detta problem. Det är ett av de mest belagda fynden inom kognitiv psykologi och gör att det blir mycket lättare och snabbare att komma ihåg saker, men trots detta används det inte ofta: det har i själva verket beskrivits som en ”fallstudie i bristande tillämpning av resultat från psykologisk forskning. Denna presentation kommer att ge en snabb översikt över forskning om utspridd repetition och fokuserar sedan på några praktiska råd om hur du kan integrera ett system med flashcards med spridd repetition i din undervisning och planering”.

Beskrivningar och länkar till samtliga dagliga online-föreläsningar från researchED våren 2020, först sända live och sedan publicerade på researchED:s YouTube kanal, finns här.