https://randomthoughtsandideas926468149.wordpress.com/2020/05/18-meaningfulness-in-learning/

Inledning:

”Försök stå ut med mitt tjat!
De som känner till mig och mina skrifter vet också att jag försöker inpränta i föräldrar, lärare, skoladministratörer och till och med politiker att samtidigt som de behöver vara effektiva och tidsbesparande, behöver upplevelser av inlärning också ska vara roliga, vilket jag definierar som att elever ska uppleva framgång / prestationer och att det är framgång i lärande som leder till motivation att lära sig mer och inte tvärtom … ”