Beskrivning:

Läsning är nyckeln till lärande.  Enkelt uttryckt, akademisk läsning ger eleverna tillgång till läroplanen.  Som sådan blir varje lärare som vet hur barn lär sig att läsa, innan de går vidare till att ”läsa för att lära”, livsviktig.  En uppenbar sanning är dock att många lärare känner sig oförberedda på hur de ska få tillgång till den bästa forskningen om läsning eller hur de ska undervisa elever med lässvårigheter.  Alex förklarar hur läsgapet ser ut i klassrummet, medan han undersöker hur läsgapet oundvikligen kommer att utvidgas i och med stängda skolor på grund av Coronavirus”.

Alex lästips efter sessionen:

  • EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION Literacy Guidance Reports: https://bit.ly/30qoffO. Evidence-based guidance on literacy at each school phase.
  • READING ROCKETS: https://bit.ly/2u07V9e. A comprehensive compendium of reading insights.
  • SHANAHAN ON LITERACY: https://bit.ly/2TsIAj4. A vast array of easily readable blogs and resources on reading by Professor Tim Shanahan.
  • ENDING THE READING WARS: Reading Acquisition from Novice to Expert: https://bit.ly/2FP57OS. A seminal research paper by Castles et al.on the evidence that attends early reading.
  • READ OXFORD BLOG: https://bit.ly/2RhP3KZ. This website from the University of Oxford Department of Experimental Psychology offers blogs packed with interesting research evidence.

Beskrivningar och länkar till samtliga dagliga online-föreläsningar från researchED våren 2020, först sända live och sedan publicerade på researchED:s YouTube kanal, finns här.