https://donaldclarkplanb.blogspot.com/2019/02/does-design-thinking-lead-to-bad.html

Inledning:

”Populära flugor kommer och går, och ‘Design Thinking’ verkar vara en som är på uppgång för tillfället. Det är en process med många varianter, men i de diskussioner jag har sett om ämnet och resultaten jag har sett som kommer från processen är jag inte helt övertygad. Problemet är att vi antagligen behöver mindre ‘design’ och mer ‘tänkande’. Kombinationen kommer troligen att fördumma inlärning till förmån för ytlig design. Föreställ dig att tillämpa den här teorin på medicin. Du skulle inte komma långt genom att helt enkelt fråga patienterna vad de behöver för att bota sina problem, du behöver en växande mängd goda forskningsbeprövade metoder och expertis. Så låt oss bryta ner Design Thinking-processen för att se hur den fungerar i praktiken och undersöka stegen en efter en … ”