https://bennewmark.wordpress.com/2017/07/18/we-cant-be-heroes/

Inledning:

”Vi har alla hjältar. Min far, en allmänläkare, ser upp till sjukvårdare eftersom de räddar liv under stort press. Jag känner soldater som avundas poliser deras förmåga att dämpa spridningen av potentiellt våldsamma situationer. Mina hjältar är socialarbetare för att de dagligen möter hela isberget av ett barns problem medan jag bara hanterar den spets som syns på lektioner.

Att ha hjältar är en del av att vara människa; oavsett vad vi gör finns det alltid någon som verkar göra ett mer värdefullt jobb än det vi gör. Men vi är dumma om vi försöker efterlikna våra hjältes roller i våra egna roller; om en sjukvårdare anlände skulle min far stå åt sidan på platsen för en trafikolycka. En soldat skulle inte försöka förhandla med väpnade uppror i en strid. Och lärare, hur mycket de kanske än vill, bör inte försöka lösa ett barns allvarliga sociala problem.

Som proffs måste vi erkänna och respektera gränserna för vår expertis … ”