https://3starlearningexperiences.wordpress.com/

Inledning:

”För det första, bara för att göra det kristallklart, den här bloggen handlar INTE om att slå ner på Carol Dwecks mindsetteori. Dweck är en respekterad forskare och hennes arbete med motivation under de senaste 40 åren har varit mycket inflytelserikt (t.ex. Dweck & Leggett, 1988). Det finns dock en del utmaningar med hennes arbete med sätt att tänka om ”growth”. För närvarande tror vi att vi är bättre på att fokusera på självförtroende och attributteori när vi försöker förstå vad som påverkar elevernas uppfattning om sina egna förmågor, vilken inverkan dessa uppfattningar kan ha på deras (inlärnings) prestanda och hur vi – som proffs på undervisning – kan påverka dessa uppfattningar för att stödja elever och förbättra deras resultat … ”