https://primarytimery.com/2020/06/09/how-to-speak-truthfully-about-what-it-means-to-be-human-a-users-handbook/

Inledning:

”Syftet med skolor är inte främst eller huvudsakligen att förbereda barn på examensprov eller arbete. Snarare, som Ruth Ashbee vältaligt förklarar, är det att lära våra barn om mening – om vad det innebär att vara människa. Genom sina läroplaner har skolor rollen att handha, underhålla och kritisera de storslagna arven av mänsklig mening. Genom att engagera sig i mänsklighetens intellektuella och kulturella arv kan våra barn delta i den stora konversationen om vad de saker som har ägt rum sedan tidens gryning innebär … ”