https://www.researchgate.net/profile/Henry_Roediger-publication-_The_Power_of_Testing_Memory-Basic_Research_and_Implications-for_Educational_Practice/

Abstrakt:

”Ett kraftfullt sätt att förbättra hågkomst av ett material är att ge test på materialet. Test förbättrar senare bibehållet minne mer än ytterligare studier av materialet, även när test ges utan feedback. Detta överraskande fenomen kallas testeffekten, och även om den har studerats av kognitiva psykologer sporadiskt under åren, finns det idag förnyade ansträngningar att lära sig varför test är effektivt och att tillämpa test i pedagogiska miljöer. I den här artikeln granskar vi selektivt laboratoriestudier som avslöjar styrkan hos test för att förbättra uppmärksamheten och sedan vänder vi oss till studier som visar de grundläggande effekterna i utbildningssammanhang. Vi betraktar också relaterade begrepp som dynamisk testning och formativ bedömning som andra sätt att använda test för att förbättra inlärningen. Slutligen överväger vi några negativa konsekvenser av test som kan uppstå under vissa omständigheter, även om dessa negativa effekter ofta är små och inte upphäver de stora positiva effekterna av testning. Tester i klassrummet kan öka utbildningens resultat på alla utbildningsnivåer”.