https://assets.website-files.com/5ee28729f7b4a5fa99bef2b3/-_EBE_GTT_EVIDENCE%20REVIEW_DIGITAL.pdf

Presentation av forskningsöversikten på hemsidan:

Det här är de instrument, system och nätverk som vi kommer att utveckla härnäst, med mål att hjälpa lärare att äga sin fortbildning och förbättra sin praktik till gagn för eleverna.

9FFE79DF-D271-476E-A3EF-D36F7183BCD9Personlig planering för lärares inlärning (beroende på åldrar och ämnen, skolkontext och elevkaraktäristik, aktuell expertisprofil etc.)

 


4DB1F56C-73D2-4857-848C-277295DC9E77System och instrument för att ge formativ, handlingsbar feedback som hjälper lärare att fokusera sitt lärande, utvärdera dess effekter och spåra sin professionella utveckling.

CE30BF18-9649-42E8-A57A-0AB04ACE3377

Nätverk för peer- och expertstöd för att generera, dela och tillämpa belägg för de mest effektiva sätten att förbättra.