https://benjamindwhite.wordpress.com/2020/06/14/the-hidden-lives-of-online-learners/
Inledning:

”Nuthall exponerade mångfalden av upplevelser och lärande – mellan elever i samma fysiska klassrum – i “The hidden lives of learners“. Variationen mellan hur våra elever upplever fjärrundervisning är ännu större. I mina nästa två inlägg försöker jag undersöka och sedan navigera genom komplexiteten och utmaningarna i våra hastigt påkomna svårigheter med  fjärrundervisning … ”