https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/9/17/svr

Inledning:

Idag fortsätter jag att skriva om läsning och läsutveckling. I förra inlägget skrev jag om ljudande läsning och varför det är centralt att alla barn får explicit stöd i att lära sig att ljuda. Idag vill jag belysa avkodningens betydelse för läsförståelse över tid.
Redan i slutet av 1980-talet formulerade några läsforskare den modell för läsning som kallas för “the Simple View of Reading” eller “SVR” (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Modellen menar att den komplicerade förmågan “läsförståelse” bygger på två separata men relaterade förmågor: “avkodningsförmåga” (att läsa ord korrekt, flytande och snabbt) och “språkförståelse” (ibland också kallad “hörförståelse”).

Anna Eva Hallins övriga blogginlägg taggade läsning, alla med föredömliga, länkade referenser, finns här: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/tag/l%C3%A4sning