https://robertslavinsblog.wordpress.com/2019/04/11/benchmark-assessments-weighing-the-pig-more-often/

Inledning:

Det finns ett gammalt talesätt om pedagogisk bedömning: ”Om du vill göda en gris hjälper det inte att väga den oftare.”
För att vara rättvis kan det faktiskt hjälpa till att väga svin oftare, så att jordbrukaren vet om de går upp i vikt på de förväntade nivåerna. Då kan de göra något i tid om detta inte är fallet.

Det är säkert korrekt att vägning av svin inte gör något i sig, men det kan tjäna ett diagnostiskt syfte. Det som är viktigt är inte vägningen utan snarare vad bonden eller veterinären gör baserat på informationen från vägningen … ”