https://www.ifn.se/storage/ma/Wp1217.pdf?

”Abstrakt
I Sverige finns ett förtroendebaserat system för utvärdering av skolprestanda i ett marknadsinriktat skolsystem med liberala inträdesvillkor för elevpengsfinansierade privata anordnare. Nationella standardiserade test betygsätts på den lokala skolan och det som i slutändan har betydelse för eleverna är betyg satta av lärare. Denna studie finner att privatdrivna friskolor systematiskt sätter högre betyg än offentliga skolor när de kontrolleras för prestationer mot nationella tester. Skillnaderna mellan kommunala och friskolor är större när mer pålitliga test används för att redovisa resultat. Skillnader i betygsnormer mellan leverantörer är betydande och de flesta av prestandafördelarna i betyg som friskolor ger kan tillskrivas mer generös betygssättning. Resultaten indikerar också att olika privata leverantörer inte nödvändigtvis svarar symmetriskt när de möter liknande marknadsförhållanden eller agerar enligt samma regleringssystem”.