https://icingonthecakeblog.weebly.com/blog/a-bold-proposal

Inledning:

”Detta är den tredje i en serie med tre inlägg om den senaste krisen för utvärdering av grundskolor.  I det första inlägget tittade jag på hur regeringen svarar på den röra som orsakats av ändringar i ramen för utvärdering av grundskolan och det luddiga påståendet att åtgärder som föreslås av företrädare för lärare skulle ”störa barns utbildning”.  I det andra visade jag att 11-åringar, oavsett om med avsikt eller inte, används som brickor i ett större spel, trots att vår grundutbildning faktiskt är mycket bra och att den nuvarande situationen i engelska grundskolor är mycket ovanlig.

I det här inlägget föreslår jag en väg framåt som kommer att förbättra skolan för barn i grundskoleåldern och lätta det ökande trycket på att behålla och rekrytera personal i våra skolor.  Men först en sista bit av historia … ”