https://www.thereadingape.com/single-post/2020/07/12/IS-READING-COMPREHENSION-AN-ACTUAL-THING

Inledning:

”Syftet med att läsa, enligt Elder och Paul (2006: 3) är att ‘… räkna ut vad en författare har att säga om ett ämne’. Detta ”räkna ut”, eller läsförståelse som vi känner det från skolan, har blivit en fullmakt för läsförmågan och det sätt på vilket läsförmågan bedöms och mäts (se Tarjinders utmärkta inlägg här). Som sådan blev undervisningen i läsförståelse som färdighet allestädes närvarande under de senaste decennierna (se här) och sättet att bedöma läsförståelsen är naturligtvis läsförståelsetestet.

Men fundera på om ett läsförståelsestest egentligen mäter läsförståelsen … ”