https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4376/pdf/ZfPaed_2008_6_Koretz_Testbased_educational_accountability_D_A.pdf

Abstrakt:

”Under senare år har många länder, inklusive Tyskland, börjat använda elevernas poäng på prestationstester för att bevaka skolans och utbildningssystemens prestanda. Sådana system har funnits under en betydande tid i några få nationer, särskilt USA, och många studier av deras effekter har genomförts. Även om dessa studier är begränsade är de tillräckliga för att avslöja allvarliga problem som bör konfronteras när nya system införs i andra länder. Forskning i USA har visat två relaterade typer av problem i testbaserade redovisningssystem (TBA). Studier har avslöjat en blandning av positiva och oönskade effekter på undervisningen och andra aspekter av utbildningspraxis. Forskning har också visat att ökade i poängresultat kan bli allvarligt uppblåsta. Det vill säga att poäng kan öka med ett större mängd – i vissa fall en mycket större mängd – än faktiska förbättringar av studenternas inlärning. Denna artikel sammanfattar studier av poänginflation, beskriver flera mekanismer som producerar den och noterar konsekvenser för utvärdering, testning och utformning av redovisningssystem”.

Läs också Adam Boxers två blogginlägg om samma ämne