https://www.sigplus.co.uk/2020/07/the-problem-with-progress-a-guide-for-governors/

Inledning:

”Sex år sedan regeringen meddelade sin avsikt att göra sig av med nivåbedömningar och många skolor kämpar fortfarande med frågan om hur man bäst ska mäta framsteg. Allt fler kommer dock att inse en obekväm sanning: att det kanske inte låter sig göras och att varje försök att göra det är slöseri med tid.

Vad säger oss de här försöken egentligen? Vilken inverkan har de på inlärningen? Och är de bara abstrakta begrepp som genereras för att hålla andra nöjda?
För skolor som har mätt framsteg på olika sätt med olika system under de senaste 20 åren kan tanken att framsteg inte är en mätbar enhet verka löjlig, men oavsett måste vissa fakta beaktas innan vi fortsätter. Huvudmän – kanske den viktigaste publiken för de här uppgifterna – borde verkligen vara medvetna om utvecklingen och de nuvarande tankarna kring skolans användning av data för att mäta framsteg … ”