https://theeffortfuleducator.com/2020/06/14/multiple-choice-questioning-as-a-valuable-learning-opportunity/

Inledning:

”Flervalsfrågor är något av en vattendelare i utbildningsdebatten. De flesta lärare älskar dem eller hatar dem. Vissa ser sådana frågor som ett sätt att utvärdera elevens inlärning och samtidigt erbjuda alternativ. Andra anser att svar på flervalsfrågor inte är speciellt giltiga eller pålitliga eftersom eleverna kan gissa och kan få erkännande för information de faktiskt inte kunde. Och för att vara ärlig kan jag se båda sidor av argumentationen … ”