https://educontrarianblog.com/2020/08/08/memory-identity-and-becoming/

Inledning:

”Dr Julia Shaw är forskare i psykologi som specialiserat sig på minne och brottspsykologi. I sin bok ‘The Memory Illusion’ berättar hon historien om en minnesvärd föreläsning av en av hennes favoritprofessorer vid universitetet. I föreläsningen tar professorn ett stort papper och börjar vika det på mitten, och mitten igen. Medan han viker förklarar han …

Det här pappersarket representerar verkligheten. När jag viker det på mitten, representerar det mindre arket vad vi uppfattar om den här verkligheten. En ytterligare gång, och vi har den bråkdel av vad vi upplever att vi faktiskt uppmärksammar. En gång till: det är de observationer vi skapar minnen från. Och en sista vikning – nu är mitt papper en liten del av vad det var – vilket avslöjar vad vi kanske kan hoppas komma ihåg vid något senare tillfälle.
Den här analogin försöker illustrera hur begränsade våra minnen är som en återspegling av vad vi faktiskt upplever. Dr Shaw visar vidare hur många av dessa minnen som är falska och enkelt kan manipuleras och hittas på … ”