http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept20/vol78/num01/Eight-Essential-Principles-for-Improving-Grading.aspx

Inledning:

”Väl utförd, kan betygssättning spela en nyckelroll i ett balanserat bedömningssystem inom ett skoldistrikt.
Vid 2019 års Learning Sciences Internationals nationella formativa bedömningskonferens deltog vi fyra i en panelsession för att utforska betyg som en viktig komponent i omfattande och balanserade system för bedömning på distriktsnivå. Efter denna paneldiskussion träffades vi för att sammanfatta vår diskussion och ge rekommendationer för hur betyg kan förbättras för att förbättra studenternas lärande, stödja våra argument med forskning och våra praktiska erfarenheter. Här är några av våra tankar om nödvändiga förbättringar … ”