https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2020/01/26/how-to-not-screw-up-retrieval-practice/

Inledning:

Retrieval Practise i klassrummet: En livsfarlig mutation?
I introduktionen till denna serie noterades att retrieval practise (RP) kan gå fel och riskerar att mutera på ett livsfarligt sätt. I det här inlägget ska jag titta på hur RP kan implementeras i klassrummet för att försöka förutse och mildra några av de problem som väckts…. “