https://hechingerreport.org/the-promise-of-restorative-justice-starts-to-falter-under-rigorous-research/

Inledning:

”2014 övertygade Obama-administrationen utbildningsvärlden med hjälp av en rapport till som beskrev illojal och rasistisk praxis inom skoldiciplin över hela landet. Sexton procent av alla svarta studenter stängdes av, mer än tre gånger så många som vita studenter. Även förskolebarn stängdes av i alarmerande takt. Andra forskare tog fram forskning som visade att den typ av nolltoleransdisciplin som då var på modet skadade elevernas långsiktiga akademiska utsikter och matade på pipeline från skola till fängelse … ”

(Läs mer! Hemsidan Hechinger Report innehåller ett stort antal inlägg om skolor och skolpolitik i USA, både historiskt och dagsaktuellt, ur jämlikhetsperspektiv. Se också Beth Greville-Giddings bloggpost om sina reflexioner efter det första mötet med konceptet 2014).