https://seidenbergreading.net/2020/07/07/lost-in-translation/

Början på en serie blogginlägg. Inledning:

”Vi (Mark, Matt Cooper Borkenhagen och Devin Kearns) har en ny vetenskaplig artikel om läsutbildning som ska publiceras i ett nummer av tidskriften Reading Research Quarterly (RRQ) som ägnas åt detta ämne. Titeln är ”Lost in Translation? Challenges in Connecting Reading Science and Educational Practice”.
Några av er kommer att vilja läsa artikeln. Den är inte särskilt teknisk men den är ändå främst skriven för människor som läser artiklar i RRQ. Med detta i åtanke kommer vi (min kollega Molly Farry Thorn och jag) att bryta ner de viktigaste ämnena till en serie blogginlägg här. Vi kommer också att ta upp några viktiga frågor som inte kom med i tidningen, t.ex. att söka lagstadgade medel vid låg läskunnighet.

Del två, om konsten att värdera kvalitet i publicerad forskning:

https://seidenbergreading.net/2020/09/10/some-context-on-context/