https://3starlearningexperiences.wordpress.com-student-teacher-ratings-males-are-brilliant-females-are-bossy/

Inledning:

”Många skolor engagerar sina elever i betygssättning av lärare. Frågan är om det är en bra idé.
För både bedömning av lärare och utvärdering av deras funktion spelar subjektiva bedömningar en allt större roll. Är det bra att låta eleverna betygsätta sina lärare, bara så där? Är de här utvärderingarna, gjorda av en lärares kollegor eller elever, pålitliga? Nyligen publicerade Bob Uttl och kollegor en underbar metaanalys om det här ämnet.
Medan många upplever att eleverna på ett tillförlitligt sätt kan betygsätta kvaliteten på sina lärare och att de borde ha en röst när det gäller saker som tid, finns det många studier som tyder på att sådana betyg för att utvärdera lärares kvalitet INTE är rätt väg att gå … ”