https://impact.chartered.college/article/curriculum-an-offer-of-what-the-best-might-be/  

Inledning:

Englands nationella läroplan säger, i ett eko av Matthew Arnolds ord från hans bok Culture and Anarchy (Arnold, 1869), att lärare bör ge eleverna en introduktion till den grundläggande kunskap de behöver för att utbilda medborgare. [Och] introducera eleverna i det bästa som har tänkts och sagts, [skapa] en uppskattning av mänsklig kreativitet och prestation ‘(DfE, 2013); till synes oskyldiga mål sostrider mot många sätt att utforma läroplaner och kan vara omöjligt att uppnå.
Vissa tar uppgiften att tillhandahålla ”det bästa” i ett steg, omfamnar glatt kanoniska verk utan en extra tanke, utan att ens tänka på om de är bäst eller inte, eftersom de bara vet vad som är bäst. Många andra undviker frågorna, ‘Vems kunskap?’, ‘Vem säger vad som är bäst?’ Och ‘Vad är ”väsentlig” kunskap? ”Innan de beslutar sig för att undervisa i kritiskt tänkande, kreativitet och samarbete och säger att argumenten om vad som är bäst kan bara handla om åsikter. Detta resulterar i att potentiellt mer utmanande eller högpresterande arbete inte övervägs, eftersom det kan innebära att en lärare måste motivera sitt val utöver argument kring tillgänglighet … ”