https://www.tandfonline.com/8201d61d-1dac-453b-ad01-c7f63d676f06

Abstrakt:

Den här artikeln analyserar hur en bild av läraren består i en ed-tech diskurs och hur den organiserar hur vi tänker på undervisning.  Det avviker från en intervjustudie med 25 ”edupreneurs” som säljer hårdvara, programvara och / eller professionell utveckling avseende digitala verktyg till svenska skolor.  Analysen belyser hur den ”önskade läraren” liknar vad som konceptualiseras som en Silicon Valley-kultur, privilegierande egenskaper värderade inom IT-sektorn.  En sådan lärare tränar snarare än föreläsningar, är flexibel och redo att arbeta när som helst och var som helst.  Han / hon anpassar sitt arbete till den enskilde eleven och hans / hennes behov av kunskap, plats och tidsramar och betonar att utbildning är ett personligt företag.  ”Tråkiga” delar av arbetet (betygsättning och bedömning) antas tas över av tekniken.  Läraren ska vara den som lovar kul och kreativitet för att utbilda drömmare för framtiden och arbetare i en kunskapsekonomi.  Med hjälp av Castells teori om nätverkssamhället belyser och diskuterar studien vad detta betyder för hur vi kan tänka på skolan i termer av lärares auktoritet, plats och tid.  Det hävdar också att en kommersialiserad, nyliberal motivering möjliggörs i skolorna genom plattformarna ”.