https://roundlearning.org/2020/04/27/a-lamp-is-lit/

Inledning:

A lamp is lit.
Until this moment, when the flame of the lamp flares blue, then settles to steady yellow inside its ornate globe, the young man had been impressed by the profound darkness into which, upon his late-night arrival at the palace of Rosenborg, he had suddenly stepped.
Music and Silence
Rose Tremain

”Mörket är där vi börjar.

Elever som inte kan sammanfatta, avkoda, läsa och förstå – de flesta kommunala skolor har erfarenhet av att en procentandel av varje årskull slutar med betydande luckor i sin läsförmåga.  Problemet är komplext – ett mångfacetterat odjur med ett sådant nätverk av variabler att det är nästan omöjligt att bestämma problemet till en faktor … ”