https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8648.pdf

Abstrakt:

Våren 2020 stängde regeringar över hela världen skolor för att mildra spridningen av det nya koronaviruset. Vi menar att lågpresterande elever kan påverkas särskilt av bristen på lärarstöd under skolstängningar. Vi samlar in detaljerad tidsanvändningsinformation om elever före och under skolstängningarna i en undersökning av 1099 föräldrar i Tyskland. Vi finner att medan elever i genomsnitt minskade sin dagliga inlärningstid på 7,4 timmar med ungefär hälften, var minskningen betydligt större för lågpresterande (4,1 timmar) än för högpresterande (3,7 timmar). Lågpresterande ersatte oproportionerligt inlärningstiden med skadliga aktiviteter som TV eller datorspel snarare än med aktiviteter som främjar barns utveckling. Inlärningsklyftan kompenserades inte av föräldrar eller skolor som gav mindre stöd till lågpresterande elever. Minskningen av inlärningstiden var inte större för barn från lägre utbildade föräldrar, men den var större för pojkar än för flickor. För politiken föreslår våra resultat bindande distansundervisningskoncept som särskilt riktar sig till lågpresterande”.