https://missdcoxblog.wordpress.com/2019/05/12/how-to-reduce-exam-stress-in-year-11/

Inledning:

”Tänk om ingen gjorde det som står till vänster … ”