https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2015/01/31/not-waving-but-drowning/

Inledning:

Pandemin har skapat massiva störningar för lärare och elever, och bevisen vi har visar att missgynnade elever drabbas värst.  Låt dig inte luras – många av de svårigheter som dessa elever visar bärs av frustration och ångest och kan hanteras med effektiv läsundervisning