https://hobbolog.wordpress.com/2018/11/12/constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-why-this-is-important/

Inledning:

Inte så överraskande är lärare väldigt intresserade av hjärnan och glada över möjligheten att psykologi och neurovetenskapliga belägg ska kunna användas för att förbättra det de gör (se till exempel svaren på denna enkät ).  Det är då synd att så lite tid på många lärarutbildningar traditionellt har getts till psykologi och inlärning.  Speciellt om du utbildades för fem eller fler år sedan (som jag gjorde), verkar det ha varit mycket sällsynt att ha fått mer än en kort introduktion i ämnet … förutom ett anmärkningsvärt undantag.  Hur lite psykologi som än täcks så verkar en obligatorisk del på många lärarutbildningar vara konstruktivism – tanken att varje individ konstruerar sin egen förståelse och kunskap om världen baserat på sina egna unika upplevelser.  Som ett resultat är konstruktivistiska idéer utan tvekan den mest utbredda uppfattningen ​​om psykologi för inlärning i nuvarande lärarkår (se Torff, 1999 och Partick & Pintrich, 2001 för mer om innehållet i lärarutbildning och förändringar i lärarnas uppfattning om inlärning) … ”