övhttps://hobbolog.wordpress.com/2017/10/07/pay-attention-why-i-think-it-is-important-to-study-attention-in-school-children/

Inledning:

Även om jag tidigare har skrivit om hur uppmärksamhet utvecklas under hela tonåren krävdes det att läsa den här tweeten i veckan för att få mig att inse att jag faktiskt aldrig förstått varför jag tycker att studiet av uppmärksamhet hos barn i skolåldern är viktigt (och Det har till synes inte så många andra  människor heller med tanke på tweeten).  Utbildning är en enormt komplex strävan, med många variabler som bidrar till ett resultat, så det är uppenbart att alla pedagogiska forskningsprogram måste fokusera på ett antal av dessa delar samtidigt.  Trots det tror jag att förmåga till uppmärksamhet (specifikt förmågan att kontrollera fokus för uppmärksamheten och motstå distraktion) förtjänar att vara en viktig del av varje sådant program, av fyra huvudskäl: … ”