https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10112837/1/Rethinking-Class-Size.pdf

En hel bok att ladda ner och läsa .. En presentation finns i den här bloggposten av Peter Blatchford och frågan är inte så enkel som man kan tro. Inledning:

”Den bestående argumentationen om klasstorlek hör till den mest långlivade inom utbildning. Oenigheten finns mellan många lärare och utövare som tycker att klasstorlek gör stor skillnad för undervisning och lärande, och många forskare och beslutsfattare som drar slutsatsen att effekten är trivial …”

Och lite längre ner:

”Vår storskaliga forskning om  klasstorlek … övertygar oss om att det exklusiva fokuset på kopplingen till elevernas akademiska resultat är ett vilseledande sätt att ta itu med klasstorleksdebatten och har lett till falska slutsatser”.