https://www.solutiontree.com/blog/is-standardized-testing-a-bad-thing/#more-6033

Inledning:

”Standardiserade test är ett av de vanligaste men ändå mest missförstådda begreppen inom utbildning idag. Vissa anser att standardiserade test är en viktig grundläggande  komponent i allt arbete med skolförbättring.  Andra anser att det är en störande process som huvudsakligen tjänar till att begränsa läroplanen, kväva lärarnas kreativitet och begränsa studerandes möjligheter … ”