https://mrtaylorsblog.home.blog/2020/10/19/dual-coding-in-a-nutshell/

Inledning:

Bilden visar mig med ett ögonkast vad som kan spridas på tio sidor i en bok.
Turgenev, 1861

Vad innebär det?
Dubbel avkodning är att använda olika sensoriska vägar för att överföra information till arbetsminnet. Vi kodar sedan informationen i vårt långtidsminne och ju fler sätt vi lär oss på, desto längre kommer vi att minnas … ”