https://johntomsett.com/2021/01/01/this-much-i-know-aboutleading-a-school-during-a-pandemic/

Inledning:

”Jag har varit lärare i 32 år, rektor i 17 år och vid 56 års ålder vet jag så här mycket om att leda en skola under en pandemi … ”