shttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10671-020-09283-5.pdf
Abstrakt:

”Denna artikel bygger på aktuell internationell analys av pandemifrågor i utbildning och på de senaste argumenten från kritiska ekonomer och statsvetare för att undersöka två scenarier för utbildningspolitiken bortom coronaviruspandemin.  En hotande möjlighet är ett påskyndande av åtstramning, stora nedskärningar av allmän utbildning, ekonomiska svårighet för arbetar- och medelklass och en rad privata sektorer, inklusive online-lösningar på offentliga problem inom utbildning, vilket leder till mer ojämlikhet och en ännu bredare uppdelning digitalt. Argument är att pandemin redan används som en strategi för att åstadkomma smygande privatisering av utbildning genom att misskötta och felaktiga strategier för återgång till undervisning i skolan och genom överdriven reklam för privata och online-alternativ till skola.  Alternativet är investeringar i offentlig utbildning för att sträva efter välstånd och bättre livskvalitet för alla.  Detta kommer att minska ojämlikheten istället för att öka den, stänga den digitala klyftan som COVID-19 har exponerat och uppmuntra balanserad teknikanvändning för att förbättra bra undervisning snarare än hybrid eller blandad teknikleverans som i allt högre grad kan ersätta sådan undervisning”.