https://www.cese.nsw.gov.au//images/stories/PDF-Cognitive_load_theory_practice_guide_AA.pdf

Introduktion:

”Teorin om kognitiv belastning i praktiken

Att förstå hur mänskliga hjärnor lär sig kan hjälpa lärare att använda mer effektiva undervisningsmetoder.  Denna publikation är utformad för att hjälpa lärare att införliva teorin om kognitiv belastning i sin undervisningspraktik.  Den är tänkt att vara en praktisk resurs och använder exempel från NSW-kursplanerna för att illustrera hur lärare kan använda teorin om kognitiv belastning i klassrummet.

Vad är teorin om kognitiv belastning?

Dylan Wiliam har beskrivit teorin om kognitiv belastning som ”det viktigaste för lärare att känna till”.  Teorin om kognitiv belastning använder kunskap om den mänskliga hjärnan för att utforma undervisningsstrategier som maximerar lärandet.  Det ger teoretiskt och empiriskt stöd för explicita instruktionsmodeller, där lärare visar eleverna vad de ska göra och hur de ska göra, snarare än att de upptäcker eller konstruerar information för sig själva. Teorin om kognitiv belastning handlar om att optimera belastningen på elevernas arbetsminnen för att maximera deras lärande … ”