http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/TricotSweller_revised.pdf

Abstrakt:

”Domän-generell kognitiv kunskap har ofta använts för att förklara skicklighet när domänspecifik kunskap som finns i långtidsminnet kan ge en bättre förklaring.  En betoning på domän-generell kunskap kan misslyckas om domänspecifik kunskap är den primära faktor som driver förvärvade intellektuella färdigheter. Vi följer den långa historien av försök att förklara mänsklig kognition genom att lägga en primär tonvikt på domän-generella färdigheter med minskad tonvikt på domänspecifik kunskap och anger hur annars obegripliga data lätt kan förklaras med antaganden om domänspecifik kunskap.  Detta kan primärt förklaras med aspekter av evolutionär pedagogisk psykologi.  När väl vikten av domänspecifik kunskap har accepterats, transformeras teorier om design för instruktion och processer”.