https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2020/11/05/emergency-online-teaching-≠-online-learning/

Inledning:

”Paul intervjuades för holländsk TV. Som vanligt var intervjun ganska lång och resultatet blev två soundbites 🙂 Detta är kärnan av intervjun.

Har utbildning och lärande reagerat adekvat på Covid19?

Med Covid19 var lärare på alla nivåer tvungna att bokstavligen över en natt svara upp mot en okänd och oplanerad situation och de har gjort ett otroligt jobb med att anpassa sin kursdesign och sina undervisningsmetoder. De var tvungna att arbeta med vad de hade och vad de hade var minimalt. De kastades i på den djupa sidan och uppmanades att simma! … ”