https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Trninic/publicationi

Abstrakt:

”Denna artikel om begrepp papper överväger vad det skulle innebära att ta på allvar Freudenthals förslag om att matematik skulle undervisas på samma sätt som att simning.  Det allmänna påståendet som görs är att ”direkt instruktion” och ”upptäckt” inte är motsatta utan kompletterande, sammankopplade av repetitiv men explorativ praxis.  Detta påstående utvecklas genom ett empiriskt exempel från instruktion i kampsport. Att repetitiv övning ändå kan vara en källa till upptäckt förklaras med Bernsteins uppfattning om upprepning-utan-upprepning.  Slutligen behandlar vi paralleller i kanonisk matematikträning.  Implikationer diskuteras med fokus på att reconceptualisera direkt instruktion, repetition och upptäckt som kompletterande och synergistiska”.