https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2020/12/Kritiskt-tänkande-och-källkritik-pdf.pdf

Introduktionsblad på Skolforskningsinstitutets hemsida:

https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2020/12/infoblad_kritiskt-tänkande.pdf