https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09645292.2020-1866499?needAccess=true

Abstrakt:

”Vi analyserar om icke-modersmål i klassrummet påverkar elevernas utbildningsprestationer och sociala integration. Till skillnad från tidigare studier, som huvudsakligen undersöker effekten av andelen invandrade elever, fokuserar vi på språk-heterogenitet genom att använda ett nytt mått på graden av språklig mångfald i klassrummet. Villkorat av koncentrationen av icke-modersmål i klassen har graden av språklig mångfald ingen negativ effekt på elevernas språk- och matematiska färdigheter, men försämrar den sociala integrationen av icke-modersmål. Vi visar robustheten i dessa resultat i en mängd olika kontroller av känslighet.”