https://sites.google.com/view/efratfurst/predictioninlearning

Bilder och text från presentationen sida vid sida. Inledning:

”Den här sidan är baserad på mitt föredrag på ResearchED Home 2020 och presenteras i ett presentationsliknande format.

Förutsägelse och lärande
Förutsägelse är en grundläggande kognitiv funktion i vårt liv och specifikt i lärande. När vi interagerar med miljön förutsäger vi, liksom andra arter, och handlar enligt våra förväntningar. Då blir resultatet antingen som förväntat och bekräftar våra befintliga interna modeller, eller så är det oväntat och kräver en uppdatering. Detta steg är avgörande för inlärning och låter oss göra bättre förutsägelser i framtiden … ”

Se också den här posten, The Power of Prediction: https://sites.google.com/view/efratfurst/powerofprediction