https://rektorlinnea.com

@rektor_linnea

Linnea Lindquist

arbetar till vardags som rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg. Linnea är engagerad i skoldebatten och särskilt marknaddstyrningens konsekvenser för skolväsendet. I oktober förra året kom hon ut med boken “En tickande bomb, en bok om skolsegregation”
Frågan om likvärdig skola har engagerat henne de senaste 15 åren.
Bloggen har en översättningsfunktion.