https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2020/12/03/sir-i-know-this-sir-sir/

Inledning:

”Scenen är bekant. Eleven formligen hoppar upp från stolen, sträcker armen uppåt och viftar som ett löv som fångats i ett spindelnät under en storm. En skruvad liknelse, men du förstår förmodligen poängen – den är bekant och lite irriterande.

Ja, Sammy, jag vet att du vet. Att du räcker upp handen är signalen till mig som säger ”Magistern, jag vet det här.” Var snäll och sluta plåga mig, det är jag som bestämmer vem som svarar på frågor och du stör.

Men jag vet svaret magistern!

Suck.