https://~dlabaree/publication2010/The_Lure_of_Statistics_Paper.pdf

Abstrakt:

”Under 1900-talet öppnade den pedagogiska forskning locket till Galileos vision om ett universum som kunde mätas i siffror.  Detta gällde särskilt i USA, där kvantifiering länge hade haft en framträdande plats i offentlig politik och professionell diskurs. Men processen med att omformulera verkligheten i räknade termer började åtta århundraden tidigare i Västeuropa, där den förvandlade allt från navigering till måleri och sedan kom att fullständigas vid den nya världens stränder, där den skapade det sent blommande området för stipendier inom utbildning.  Liksom konvertiter överallt blev de nya amerikanska kvantifierarna inom utbildning mer katolska än påven och utvecklade snabbt en mätnerv som överträffade de astronomer och matematiker som föregick dem.  Konsekvenserna för både utbildning och pedagogisk forskning har varit djupa och förödande”.