https://dghataura.wordpress.com/2020/06/30/thinking-about-challenge-part-1-benjamin-bloom/

Inledning:

Innan du börjar läsa, hur många gånger nämner Bloom ”utmaning” i sin taxonomi?

 

När jag gjorde min praktik tittade jag på Blooms taxonomi för att hjälpa mig att öka utmaningen i mina lektioner. Tidens konventionella visdom antydde att utmaning var djupt knutet till verbet som var kopplat till uppmaningen. Till exempel: var frågan till eleverna att utvärdera eller skapa? Om frågan ställdes så innebar det tänkande av högre ordning. Välmenande skolledare eller konsulter pressar upprepade gånger på för denna genväg. Bloom och hans team var mycket tidigt i sina diskussioner väl medvetna om att detta skulle kunde hända … ”