https://southgloshead.wordpress.com/2021/01/13/remote-learning-2-0-lessons-learnt-changes-made/

Inledning:

”Precis som för alla andra har de senaste tio dagarna varit ett sprinterlopp för att återuppta fjärrundervisning efter det som bara kan beskrivas som ”mindre idealiska” 48 timmar av kommunikation från våra frejdiga politiker i början av terminen.

Som alla andra har vi sett på vad vi kan ta för lärdom från våra ansatser under den första perioden av fjärrundervisning, mödosamt utarbetade under de första dagarna av nedstängningen och sedan förfinade när månaderna gick … och gick … och gick .. ”