https://4b2c2243-77bc-43df-a387-35198e812531.filesusr.com/ugd/84a7e9-5690633e114e45da93afdb87c98736db.pdf

Inledning:

”Här är några punkter och frågor (P och Q) som kan hjälpa oss att hitta bättre sätt att belägga de fördelar som unga människor har fått från sin tid i skolan.

De bygger på en blandning av forskning och sunt förnuft.  Jag tror att de flesta av dem är uppenbara, men det kan vara bra att ha dem till hands när vi diskuterar för- och nackdelar med olika alternativ.  Utan att känna till P och rimliga svar på Q tror jag inte att vi kan känna oss berättigade att hävda att någon metod är ”bättre” än en annan.  Kanske kan vi kollektivt förbättra dem med tiden, så snälla behandla detta som ett första utkast.  De är i ingen särskild ordning …”